شصت سالگیت مبارک

دیگه وقتشه استراحت کنی (هر چند خستگی ناپذیری)

دیگه وقتشه پاتو از بازی سیاست بکشی بیرون(هر چند هیچ وقت تو بازی نبودی)

دیگه وقتشه کمی برای خودت زندگی کنی( هر چند زندگی برای تو در خدمت به مردم معنی میده)

دیگه وقتشه با پولهایی که اختلاس کردی بری برای خودت و خانوادت زندگی اعیانی روبراه کنی(هر چند با پولی که تو داری نمیتونی یه خونه معمولی هم بگیری و اصلا واژه اعیانی برایت غریبه هست)

شصت سالگیت مبارک

منبع : بهمپس |شصت سالگیت مبارک
برچسب ها : وقتشه ,مبارک ,سالت ,دیگه وقتشه ,سالت مبارک ,برای خودت